Detta ingår i ett bokslut hos Voitto

Senast uppdaterad: 2021-06-28

När du beställer ett bokslut från Voitto ingår alla de delar som ditt företag måste lämna in till myndigheter gällande räkenskapsåret samt att vi även slutför och kontrollerar bokföringen.

Årsavstämning

Bokföringen görs löpande under året samt att vi stämmer av bokföringen varje månad. Vid årets slut förutsätter vi att allt material ska ha kommit in och bokföringen i sin grund är klar. Det finns dock vissa saker som man alltid hanterar vid årets slut som exempelvis varulager samt att man kontrollerar inventarier och aktieinnehav med mera.

Bokslut

I och med bokslutet görs de sista bokningarna i samband med årsredovisningen och årets stängs för nya bokningar.

Årsredovisning

Voitto tar här fram din årsredovisning som ska lämnas in till bolagsverket. För att allt ska bli rätt tar vi här hjälp av dig vad gäller visst innehåll.

Årsredovisningen innehåller:

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskrivs företaget och de viktigaste händelserna under året. Här utgår vi i många fall från tidigare årsredovisningar som ni har lämnat in, men ni har själva möjlighet att skriva vissa texter som ingår i förvaltningsberättelsen.

Resultat- och balansräkning

Här presenteras förenklade varianter av din balans- och resultatrapport för året.

Tilläggsupplysningar

I tilläggsupplysningarna (noter) specificeras vissa delar mer noggrant när detta krävs.

Fastställelseintyg

Voitto tar fram en mall för ett fastställelseintyg som ska skrivas under på årsstämman. Fastställelseintyget intygar att årsredovisningen blivit godkänd på årsstämman eftersom det är styrelsen som ansvarar för att årsredovisningen är korrekt.

Stämmoprotokoll

När årsstämman hålls ska ett stämmoprotokoll skrivas. Voitto tar här fram en standardmall som ni kan utgå från på årsstämman och sedan skriva under. Standardmallen innehåller enbart grundläggande information.

Eget stämmoprotokoll

Om ni har andra punkter som tas upp på årsstämman som exempelvis nyemission måste ni själva ta fram ett stämmoprotokoll.

INK2

INK2 är förkortningen för den inkomstdeklaration som måste lämnas in till Skatteverket för företaget. INK2 består egentligen av flera olika delar, förutom huvudblanketten finns bilagor för räkenskapsschema (INK2R) samt skattemässiga justeringar (INK2S). 

Voitto tar fram alla delar som du måste lämna in vilket göt att du enkelt kan skicka in dem digitalt till Skatteverket.

Extratjänster som ej ingår

Förutom de delar som ingår som standard i ett bokslut erbjuder vi vissa extratjänster till en extra kostnad.

Extratjänster

Nedanstående tjänster beställs separat och kostar extra. Se prislista.

K10-blankett

K10 är den blankett som du måste lämna in i samband med din personliga deklaration i och med att du är delägare i ett aktiebolag. Blanketten har alltså egentligen inget med företaget eller bokslutet att göra men ofta tar man fram dessa i och med att man gör ett bokslut.

Eftersom blanketten är personlig måste varje delägare lämna in en K10. Antingen gör du detta själv eller beställer hjälp från oss med detta i samband med bokslutet.

K3 redovisning

Bokslutet som erbjuds som standard av Voitto gäller för K2 redovisning – detta är en förenklad form av årsredovisning som passar de flesta mindre företag. Skulle du ha behov av årsredovisning med K3 erbjuder vi detta till en extra kostnad.

Prioriterad årsredovisning

Om du har behov av att få ditt årsbokslut klart snabbare går detta att beställa som en extra tjänst. Detta kräver dock att du beställt ditt bokslut inom 45 dagar från räkenskapsårets slut samt att du meddelar oss om detta inom 5 arbetsdagar från att du gjort beställningen. Detta är för att vi ska kunna planera alla bokslut på ett bra sätt.