Årsbokslut

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Efter varje räkenskapsår ska alla företag göra en sammanställning av årets löpande bokföring. Detta kallas för årsbokslut och har som syfte att ge en översikt över hur företaget presterat under året.

Bokslutet består av två dokument:

  • Balansrapport
  • Resultatrapport

Hur årsbokslutet ska upprättas anges i bokföringslagen, men i korta drag görs följande:

  • Balans- och resultatrapport upprättas. När detta görs stämmer man av så att samtliga balansposter är korrekt värderade och att underlag finns.
  • Bokslutstransaktioner. Detta avser till exempel periodiseringar eller bokföring av årets resultat och skatt.

Läs mer om årsbokslut hos verksamt.se