Bankintyg

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Vid bildandet av ett aktiebolaget ska bolagets aktiekapital‍ registreras. Om aktierna betalas med kontanter ska ett bankintyg skickas in till Bolagsverket. Detta kan göras både digitalt och i pappersform, men det är viktigt att det är originalet som skickas in.

Bankintyget visar att aktiekapitalet är inbetalt på ett särskilt konto öppnat av den som ska bilda aktiebolaget. Det är även möjligt att använda flera bankintyg om dessa tillsammans gör så att aktiekapitalet kommer upp i rätt belopp.

Dessa kan utfärda bankintyg:

  • En bank
  • Ett kreditmarknadsföretag
  • Kreditinstitut inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

För att bankintyget ska vara giltigt måste denna information finnas med:

  • Bankinstitutets namn och telefonnummer
  • Insatt belopp
  • Det förslag till företagsnamn som står i anmälan, med tillägget “under bildande”
  • Kontonummer
  • Att betalningen avser aktier i de aktuella aktiebolaget
  • Datum när intyget utfärdades
  • Om uttag skett från kontot och i sådant fall när

Läs mer om Bankintyg hos Bolagsverket