Konkurs

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Ett företag som under en längre tid har problem med att betala sin skulder riskerar att försättas i konkurs. Att försättas i konkurs innebär att företaget avvecklas och att samtliga tillgångar används för att, så långt det går, betala företagets skulder.

Det företag som ska betala skulderna kallas gäldenär, och den motpart som företaget har skulden till kallas för borgenär. Vid en konkurs tar en konkursförvaltare över gäldenärens, det vill säga företagets, tillgångar för att betala borgenären. Konkursförvaltaren gör en genomgång av företagets tillgångar och skulder, samt prioriterar i vilken ordning skulderna ska betalas.

Både gäldenären och borgenären kan ansöka om att försätta företaget i konkurs. När konkursförvaltaren gått igenom tillgångar och skulder är det sedan Tingsrätten som beslutar om företaget ska försättas i konkurs eller inte. För att Tingsrätten ska kunna besluta om att försätta företaget i konkurs krävs det att konkursförvaltarens genomgång visar att skulderna inte kommer att kunna betalas och att de betalningsproblem bolaget har inte är tillfälliga.