Löpande bokföring

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Löpande bokföring innebär att ett företags samtliga affärshändelser ska bokföras löpande och presenteras i kronologisk ordning.

En central del inom löpande bokföring är att det inte får gå för länge innan affärshändelserna bokförs. I praktiken innebär det att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras påföljande arbetsdag medan övriga affärshändelser ska bokföras så snart det är möjligt.

Det finns två metoder för löpande bokföring, så kallade redovisningsmetoder‍:

  • Kontantmetoden
  • Faktureringsmetoden

Läs mer om löpande bokföring hos verksamt.se