Körjournal

Senast uppdaterad: 2021-06-22

I en körjournal finns information om resor med företagets bil, exempelvis när och hur långt den körts.

Det finns inget lagkrav på att föra körjournal. Däremot är det bra att föra körjournal då den kan användas för att kontrollera att ägare eller anställda håller sig under gränsen för att användandet ska klassas som en bilförmån. Körjournalen används även som ett bevismedel för Skatteverkets bedömning gällande förmånsbeskattning.

Enligt Skatteverket bör en körjournal innehålla följande information:

  • Mätarställning vid årets början
  • Mätarställning vid årets slut
  • Bilens registreringsnummer
  • Aktuellt år
  • Datum och mätarställning vid resans start och slut
  • Resans längd i kilometer
  • Adress för resans start och slut
  • Vad resan avser, exempelvis ärende, företag eller kontaktperson. Denna punkt gäller ej för privata resor.
  • Anteckningar om förare och tankning

Läs mer om körjournal hos Skatteverket