Engagemangsbesked

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Ett engagemangsbesked är ett utlåtande från din bank som redogör för ditt företags totala engagemang hos banken vid ett visst datum. Det visar företagets totala tillgångar och skulder hos banken för det datumet.

När vi efterfrågar engagemangsbeskedet är det för att få ett bevis på det totala åtagandet som ert företag har hos banken. Även om vi kan se ert kontoutdrag kan det finnas flera konton hos banken. Engagemangsbeskedet ger en total och övergripande bild av bolagets alla tillgångar och skulder.

Engagemangsbesked krävs till bokslutet

För att kunna säkerställa att allt stämmer när vi gör ert bokslut ber vi om ett engagemangsbesked per ert bokslutsdatum. Vi vill att allt ska stämma och det är viktigt att vi inte missat något konto eller någon skuld som inte syns på ert kontoutdrag. Har du flera banker behöver du be om engagemangsbesked från samtliga banker.

Ett engagemangsbesked kan kosta pengar beroende på vilken bank man har. Vissa banker bjuder på engagemangsbeskedet och andra tar en avgift. Vi vet dock att denna avgift ofta kan förhandlas bort om du som kund står på dig då banken gärna vill hålla en god relation med dig som kund. Vi rekommenderar att du kontaktar din bankman för att se om de ta bort avgiften för att få engagemangsbeskedet kostnadsfritt.