Leverantörsreskontra

Senast uppdaterad: 2022-05-12

Leverantörsreskontran är en typ av sidoordnat register som ger en överblick över företagets leverantörsskulder.

Leverantörsreskontran innehåller en översikt över vilka leverantörsfakturor som inte blivit betalda vid datumet som balansräkningen stäms av.

Det finns inget i bokföringslagen som säger att du behöver ha en leverantörsreskontra. Däremot ger den dig en översikt över företagets leverantörer och leverantörsskulder. Leverantörsreskontran kan även vara positiv ur ett likviditetsperspektiv då den ger en förståelse för vilka pengar som förväntas gå ut ur bolaget.