Räkenskapsår

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Räkenskapsåret motsvarar den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning. Räkenskapsåret har därmed betydelse för företagets beskattning.

Normalt sett ska ett räkenskapsår vara 12 månader. I vissa undantagsfall kan räkenskapsåret vara längre eller kortare än 12 månader, till exempel under det första året eller om räkenskapsåret ska läggas om. När verksamheten ska läggas ned får det sista räkenskapsåret vara kortare än 12 månader, men aldrig längre.

Vissa företag tillämpar kalenderår som räkenskapsår, men det är även möjligt att ansöka hos Skatteverket att ha en annan period som sitt räkenskapsår. När man har en annat räkenskapsår än kalenderår kallas det för brutet räkenskapsår.

Exempel på räkenskapsår

  • Kalenderår: 1 jan - 31 dec
  • Brutet räkenskapsår: 1 okt - 30 sep.

Läs mer om räkenskapsår: