Redovisningsmetod

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Enligt mervärdesskattelagen finns två olika metoder för bokföring, så kallade redovisningsmetoder.

De två redovisningsmetoderna är:

  • Faktureringsmetoden
  • Kontantmetoden

Faktureringsmetoden är huvudmetoden men det finns valfrihet för vissa bolag att välja mellan de olika metoderna. Detta gäller exempelvis för bolag som har under 3 miljoner i nettoomsättning.

När du registrerar ditt bolag måste du anmäla till Skatteverket vilken redovisningsmetod du har valt. Du behöver även informera Skatteverket om du avser byta redovisningsmetod. Det är alltid möjligt att byta till från kontantmetoden till faktureringsmetoden men vill du byta från faktureringsmetoden behöver du ansöka om detta till Skatteverket, något som enbart beviljas om det finns särskilda skäl.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden bygger på att varje faktura bokförs två gånger. Först bokförs fakturan då den skickas eller tas emot, och sedan bokförs den igen då pengarna kommer in eller går ut från kontot.

Fördelen med faktureringsmetoden är framförallt att den ger en bättre översikt över bolagets ekonomi, till exempel då denna metod gör det möjligt att se vilka fakturor som inte blivit betalda ännu.

Kontantmetoden

Kontantmetoden är något enklare än faktureringsmetoden. Enligt denna metod bokför du enbart fakturan en gång. Det är när pengarna går in och ut ur bolaget. Med andra ord bokför du inte när du får en faktura eller när du skickar en faktura.

Fördelen med kontantmetoden är att det är mindre moment att bokföra, och denna metod är således enklare.

Läs mer om redovisningsmetod hos Skatteverket