Resultatrapport

Senast uppdaterad: 2022-05-12

I resultatrapporten sammanställs ett företags intäkter och kostnader. Syftet med resultatrapporten är att visa hur ett företag har presterat under en given tidsperiod, exempelvis under en månad eller ett räkenskapsår.

Resultatrapporten byggs upp löpande genom att bokföra affärshändelser på resultatkontona, det vill säga de konton som intäkter och kostnader bokförs på.

Exempel på poster som kan finnas med i en resultatrapport är nettoomsättning, personalkostnader och skatt på årets resultat.