Semesterersättning

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Semesterersättning är en ersättning för den semester som en anställd har tjänat in men ännu inte tagit ut. Denna typ av ersättning betalas främst ut när en anställd anställd avslutar sin anställning, men betalas även ut till visstidsanställda som arbetat i max tre månader.

Enligt semesterlagen ska semesterersättning betalas ut senast en månad efter att anställningen har upphört.

Läs mer om semesterersättning på verksamt.se