Semesterlöneskuld

Senast uppdaterad: 2021-06-22

De semesterdagar som de anställda arbetat in, men ännu inte tagit ut, räknas som en skuld från företaget till de anställda. Denna skuld kallas för semesterlöneskuld.

I bokföringen tas semesterlöneskulden upp löpande under året. Detta sker enklast genom att kostnads- och skuldföra semesterlöneskulden i samband med löneutbetalningen varje månad.