SIE-fil

Senast uppdaterad: 2022-05-12

SIE står för Standard Import och Export. SIE-filen är ett standardiserat format för att flytta ekonomisk information, till exempel mellan olika bokföringsprogram eller olika personer.

Det finns olika typer av SIE-format med olika innehåll. Läs mer hos SIE-gruppen om de olika formaten.

Hos Voitto använder vi oss av SIE4-formatet. I en sådan fil finns exempelvis kontoplanen och tidigare verifikationer. Den innehåller däremot inte några underlag som styrker bokföringsposterna.