Växa-stöd

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Växa-stöd innebär att enmansföretag kan få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna när de anställer sin första medarbetare. I de fall ägaren tagit ut lön gäller växa-stödet för den första anställda utöver ägaren.

Detta krävs för att anställningen ska innebära rätt till växa-stöd:

  • Anställningen pågår i minst tre månader
  • Anställningen är på minst 20 timmar/vecka

Företag med växa-stöd betalar endast ålderspensionsavgiften på 10,21%. Normalt sett ligger arbetsgivaravgiften på 31,42%.

Den maximala tidsperioden som ett företag kan få växa-stöd är 24 månader och det maximala ersättningsbeloppet är 25 000 kronor per månad.

Läs mer om Växa-stöd: