Vinstmarginalbeskattning

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Vid försäljning av vissa typer av varor är det möjligt att tillämpa vinstmarginalbeskattning. Det innebär att momsen beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset, till skillnad mot i vanliga fall då momsen beräknas på försäljningspriset.

Dessa typer av varor omfattas av vinstmarginalbeskattning:

  • Begagnade varor
  • Konstverk
  • Samlarföremål
  • Antikviteter

För att vinstmarginalbeskattning ska kunna tillämpas krävs det att den som säljer varan har köpt den från någon som inte själv haft rätt att dra av moms på inköpet. Om moms lades till på varan när den köpts är det med andra ord inte möjligt att tillämpa vinstmarginalbeskattning.

Läs mer om vinstmarginalbeskattning hos Skatteverket