Genomgång av vår webbapp

Senast uppdaterad: 2021-06-15

För att snabbt få en inblick i hur vårt system fungerar så har vi tagit fram en video som snabbt går igenom de flesta menyerna och funktionerna. Du kommer få se hur smidigt och enkelt du skapar fakturor, löner eller gör betalningar direkt från vår app.