Såhär kommer du igång med löner hos Voitto

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Vår lönemodul gör det möjligt att lägga in och betala de anställdas löner, samt deklarera och betala skatt och arbetsgivaravgifter. Denna artikel listar de olika steg du behöver genomföra för att komma igång med löner hos Voitto.

Vad behövs innan du börjar

För att kunna komma igång med löner måste du först och främst vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Se vår artikel Registrera bolaget som arbetsgivare‍ för beskrivning om hur du gör det.

Så kommer du igång med vår lönemodul

 1. Lägg in företagets anställda i lönemodulen.
  1. För att komma igång med löner behöver du först lägga in företagets anställda i systemet. Se rubriken nedan för information om hur du lägger in dina anställda i vår lönemodul.
  2. Ställ in varje anställds standardlön.
   1. Till stor del har de flesta anställda samma lön och förmåner från månad till månad. För att du inte ska behöva lägga in detta manuellt varje månad så skapar du en standardlön som automatiskt används för den anställde när det är dags att skapa månadens lön.

När du utfört dessa steg så är du redo att börja skapa löner i Dooer Lön. 

Vad ska jag som arbetsgivare göra för att lägga in mina anställdas löner i Voittos lönesystem? 

Innan företaget kan betala ut lön till en anställd måste alla uppgifter som behövs om den anställda läggas in i lönesystemet. 

Förutsättningar

 1. Du behöver ha tillgång till den anställdes personnummer och kontaktinformation
  1. När du lägger till en anställd behöver du lägga till kontaktinformation till den anställde. Du behöver även, av skatteskäl, lägga till ett svenskt personnummer.
 2. Skattetabell
  1. Varje anställd har en skattetabell som används för att avgöra hur mycket skatt som dras från lönen varje månad. Vilken skattetabell man har beror på exempelvis folkbokföringskommun och medlemskap i Svenska kyrkan. Den anställde kan själv kontrollera aktuell skattetabell hos Skatteverket om ni är osäkra.
 3. Bankuppgifter
  1. För att kunna betala ut lön till den anställde behövs ett bankkonto som lönen betalas ut till.
 4. Om företaget har betalat ut lön till den anställde tidigare under året, innan ni börjat använda vår lönemodul:
  1. Då behöver du ha tillgång till information om den anställdes lön hittills under året. Du behöva känna till den totala bruttolönen, total summa avdragen skatt, samt värdet på förmåner som den anställde haft tillgång till.
 5. Semester
  1. Du behöver känna till hur många semesterdagar den anställde har tillgång till. Det handlar om tillgängliga (betalda) dagar, eventuella sparade dagar från tidigare år, samt hur många förskottsdagar och obetalda dagar den anställde eventuellt har rätt att ta ut.

Så lägger du till en anställd

 1. Gå till Anställda
 2. Klicka på "Lägg till anställd" längst upp till höger.
 3. Fyll i den anställdes namn, personnummer och adressuppgifter.
 4. Fyll i den anställdes bankuppgifter.
 5. Fyll i uppgifter om den anställdes lön. Om du är osäker på vad ett fält skall innehålla så förklaras det här nedan:
  1. Status: Välj "Aktiv" här för alla nuvarande anställda.
  2. Löneform: Här väljer du om den anställde har månadslön eller timlön.
  3. Lön: Här fyller du i den anställdes månadslön eller timlön, beroende på valet av löneform ovan.
  4. Anställningsnummer: Har företaget anställningsnummer för de anställda så fylls detta i här.
  5. Anställd från: Här fyller du i den anställdes första anställningsdatum.
  6. Skattetabell: Här fyller du i vilken skattetabell den anställde har.
  7. Löneperiod: Här väljer du om den anställde har lön i förskott eller efterskott.
  8. Lägg till semesterersättning på timlöner automatiskt: Detta styr om semesterersättning betalas ut direkt eller ej om den anställde får någon form av timlön. Om du inte vet att du behöver göra någon särskild inställning här så låt det stå kvar som "Följ företagets inställning". Se även artikeln "Hur kan jag välja om jag vill betala ut semesterersättning direkt eller inte på timlöner?" i Akademin.
  9. Semesterdagar per år: Information om hur många semesterdagar den anställde har rätt till per år.
  10. Arbetstimmar per vecka: Här anger du hur många timmar den anställde jobbar per vecka om personen har månadslön. Standard är 40 timmar. Jobbar personen halvtid anger du alltså 20 timmar.
 6. Har du skött lön för den anställde i ett annat lönesystem? I sådana fall kryssar du i den rutan och fyller i den efterfrågade informationen. Observera att summor för lön och förmåner skall anges före skatt.
 7. Spara. Nu är du klar och kan gå vidare med nästa anställd!