Arbetsgivaravgift

Senast uppdaterad: 2021-06-22

De som är registrerad som arbetsgivare och betalar ut lön eller annan ersättning ska varje månad deklarera och betala in arbetsgivaravgifter. Dessa betalas till Skatteverket och går till socialförsäkringsskyddet, vilket exempelvis omfattar sjukvård och social omsorg.

Arbetsgivaravgifterna räknas ut som en procentsats av den anställdes bruttolön och förmåner. Full arbetsgivaravgift är 31,42%, men den kan även vara lägre beroende på födelseår. Utöver detta finns vissa undantag som gör att procentsatsen är lägre, som till exempel vid växa-stöd.

Vilket datum arbetsgivaravgifter ska deklareras och betalas bestäms av Skatteverket. Det som är viktigt att komma ihåg är att arbetsgivaravgifter deklareras kalendermånaden efter löneutbetalningen. Det innebär att arbetsgivaravgift för lönen som betalats ut i maj ska deklareras i juni. Det är med andra ord månaden för utbetalningen av lönen som styr när arbetsgivareavgiften ska betalas in och inte vilken månad lönen avser.

Hos Skatteverket kan du se vilka datum just du ska betala arbetsgivaravgifter

Läs mer om arbetsgivaravgift:

Skatteverket

Verksamt.se