Arbetsgivare

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En arbetsgivare är en juridisk eller fysisk person som erbjuder arbete och sysselsätter en person. Arbetsgivaren kan vara ett företag, men det kan även vara exempelvis en organisation, myndighet eller ideell förening.

Arbetsgivaren har upprättat ett anställningsavtal med den anställde där det bland annat framgår vad ersättningen är för arbetsprestationen. Ersättningen kan bestå av lön, förmåner eller bonus.

För att kunna betala ut lön till ägare eller anställd måste företaget vara registrerat som arbetsgivare. Att vara registrerad som arbetsgivare medför en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatt för verksamheten och dess anställda.

Läs mer om Arbetsgivare hos Skatteverket