Bolagsskatt

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Bolagsskatt är den skatt som ett företag ska betala på den vinst de haft under året. Fram tills 2018 låg bolagsskatten på 22%, men har sedan dess sänkts och ligger idag på 21,4%. Under 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6%.

De företagsformer som betalar bolagsskatt är aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Bolagsskatten beräknas fram genom skillnaden av bolagets intäkter och kostnader. Det finns dock intäkter som inte är skattepliktiga likt kostnader som inte är avdragsgilla för bolaget, vilket betyder att bolagsskatten inte alltid är exakt densamma som skillnaden mellan bolagets intäkter och kostnader enligt årsredovisningen. Vid upprättande av årsbokslut kan bolag även göra avsättningar till periodiseringsfond eller överavskrivningar, för att minska skattekostnaden för det specifika året.

För att bolaget inte ska få kvarskatt kan det löpande under året betala en så kallad preliminärskatt. Den är beräknad på föregående års resultat, men kan enkelt ändras på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om Bolagsskatt hos verksamt.se