E-faktura

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En E-faktura, även kallad elektronisk faktura, är en faktura som upprättas, skickas, mottages och bearbetas elektroniskt. Istället för att fakturan tas emot i pappersformat tas den emot på digitalt vis, exempelvis via internetbank eller affärssystem.

Något som är viktigt att tänka på när det kommer till e-faktura är att räkenskapsinformation ska sparas i det skick det mottages i. För e-fakturor innebär det med andra ord att fakturor som inkommer elektroniskt även ska sparas i elektroniskt format.

Enligt bokföringslagen är det däremot möjligt att föra över information till annan form så länge originalet sparas de första tre åren. I praktiken innebär det alltså att det är möjligt att skriva ut en e-faktura och arkivera i pappersformat, så länge den elektroniska versionen finns kvar de första tre åren.