F-skatt

Senast uppdaterad: 2021-06-22

F-skatt står för Företagsskatt och är något som de som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om att bli registrerad för. Att vara registrerad för F-skatt innebär ett ansvar för att skatter och avgifter betalas in.

F-skatt kan ställas i kontrast till A-skatt, vilket innebär att det är en arbetsgivare som betalar in skatten. F-skatten är något lägre än A-skatten, vilket innebär att de med F-skatt får behålla större del av sin lön. En annan fördel är att de med F-skatt får rätt att göra avdrag för kostnader som är kopplade till företaget.

För att den som anlitar dig ska vara säker på att denne inte behöver dra av och betala in skatter och avgifter bör du informera dem om att du är godkänd för F-skatt, det gör du enklast genom att skriva ut detta på fakturan.

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet, till exempel i form av enskild firma eller aktiebolag, kan ansöka till Skatteverket om att bli registrerad för F-skatt. Ansök digitalt på verksamt.se

För att bli godkänd för F-skatt gäller följande villkor:

  • Att du bedriver näringsverksamhet
  • Att du avser att bedriva näringsverksamhet
  • Att du har lämnat dina deklarationer och betalat skatter och avgifter

Läs mer om F-skatt hos Skatteverket