Faktura

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En faktura är ett dokument som uppkommer i samband med försäljningen och som anger ett betalningskrav från säljare till köpare. Syftet med fakturan är dels att fungera som ett underlag för Skatteverkets kontroll av transaktionen, men även för att styrka köparens rätt till avdrag för den ingående momsen.

Enligt mervärdeskattelagen råder faktureringsskyldighet för den som säljer varor eller tjänster till:

  • En annan beskattningsbar person
  • En juridisk person som inte är beskattningsbar

Faktureringsskyldigheten omfattar inte försäljning till privatperson, med undantag för exempelvis transportmedel till annat EU-land och bygg- och anläggningstjänster.

I bokföringen kan fakturor används som underlag för affärshändelser.

För att ett underlaget ska anses giltigt behöver det till exempel innehålla följande information:

  • Säljarens och köparens namn och adress
  • Datum för utfärdandet
  • Information om varorna eller tjänsterna
  • Belopp
  • Mervärdesskatt
  • Mervärdesskattesats

Läs mer om fakturor hos Skatteverket