Kontrollbalansräkning

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Om det finns skäl att anta att aktiekapitalet‍ är förbrukat behöver en kontrollbalansräkning‍ genast upprättas. Att aktiekapitalet är på väg att förbrukas innebär att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade kapital.

En kontrollbalansräkning påminner om en balansräkning, men där exempelvis lager och inventarier värderas annorlunda än vid en vanlig balansräkning.

Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen i företaget som är ansvarig för att kontrollbalansräkningen upprättas. I de fall bolaget har revisor ska denna också granska kontrollbalansräkningen.

Läs mer om kontrollbalansräkning:

Bolagsverket

Aktiebolagslagen