Nyckeltal

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Nyckeltal är en benämning på en samling mått som används vid värdering av ett företag eller dess verksamhet.

Det finns olika typer av nyckeltal, både de som mäter företaget som helhet eller som enbart mäter separata delar.

Detta är exempel på nyckeltal:

  • Vinstmarginal
  • Soliditet
  • Eget Kapital

Nyckeltalen är inte positiva eller negativa i sig själv, utan behöver sättas i rätt kontext. Ofta görs det genom att jämföra nyckeltalen med exempelvis tidigare period eller andra företag. De som främst är intresserade av ett företags nyckeltal är ägare och investerare.

Exempel är exempel på användningsområden för nyckeltal är:

  • Internt beslutsunderlag
  • För att sätta budget och verksamhetsmål
  • Se hur företaget mår
  • Se hur olika delar av verksamheten presterar