Omvänd skattskyldighet

Senast uppdaterad: 2021-06-22

I de flesta fall är det säljaren som är skyldig att betala in momsen. Omvänd skattskyldighet innebär däremot att det är köparen är skyldig att betala moms.

Omvänd skattskyldighet förekommer exempelvis i dess fall:

  • De flesta tjänster till företag inom byggsektorn
  • Avfall och skrot av vissa metaller
  • Utsläppsrätter för växthusgas

För säljaren innebär omvänd skattskyldighet att “omvänd betalningsskyldighet” behöver anges på fakturan. Säljaren har även rätt till avdrag för ingående moms, trots att ingen utgående moms ska redovisas.

För köparen innebär omvänd skattskyldighet att denne ska räkna ut och redovisa momsen. Köparen kan ha avdragsrätt för hela eller delar av den ingående momsen, vilket innebär att momsen kan bli noll om du har rätt att dra av hela beloppet.

Läs mer om omvänd skattskyldighet hos Skatteverket