Periodisk sammanställning

Senast uppdaterad: 2021-06-22

De som säljer varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-land behöver lämna in en periodisk sammanställning över sin försäljning.

Detta är exempel på vad som ska anges i den periodiska sammanställningen:

  • Värdet av varor eller tjänster som säljs till företag i annat EU-land
  • Värdet av varor eller tjänster som överförs från din verksamhet i Sverige till din verksamhet i annat EU-land

Periodisk sammanställning lämnas in till Skatteverket, antingen digitalt eller via brev. Det som är viktigt att tänka på är att inlämningsdatum för periodisk sammanställning skiljer sig från den vanliga momsredovisningen.

Så här redovisas periodisk sammanställning:

  • Varor: Varje kalendermånad
  • Tjänster: Varje kalenderkvartal
  • Varor och tjänster: Varje kalendermånad

Läs mer om periodisk sammanställning: