Upplupna kostnader

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En upplupen kostnad är en slags skuld. Skulden motsvarar kostnaden för en vara eller tjänst som företaget förbrukat under ett räkenskapsår, men som de inte fakturerats eller betalat för innan bokslutsdagen.

Upplupna kostnader uppstår oftast då företaget köpt varan eller tjänsten i slutet av året och där faktureringen sker i efterhand. Vid bokslutet uppskattas kostnaden och detta belopp tas upp som en skuld. När fakturan sedan inkommer under nästkommande räkenskapsår räknas skulden för upplupna kostnader av. Kostnaden för det aktuella året minskar även med samma belopp som tagits upp som en skuld under föregående räkenskapsår.

Exempel på upplupna kostnader:

  • Elförbrukning
  • Telefonsamtal
  • Upplupna räntekostnader
  • Semesterlön för personal
  • Varor eller tjänster som betalas i efterskott