Årsredovisning

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Årsredovisningen har, precis som årsbokslutet, som syfte att ge en översikt över hur företaget har presterat under året. Årsredovisningen är däremot mer omfattande än årsbokslutet.

Till skillnad från årsbokslutet finns det inget krav på att alla företag måste upprätta en årsredovisning, utan det styrs exempelvis av faktorer så som bolagsform och storlek. De företag som måste upprätta årsredovisning är framförallt Aktiebolag och Ekonomiska Föreningar. För övriga bolagsformer beror kravet på årsredovisning till exempel på företagets storlek.

Om ditt företag har en revisor ska denne granska årsredovisningen för att säkerställa att den inte innehåller väsentliga fel. Efter granskningen lämnar revisorn en revisionsberättelse som också ska inkluderas i årsredovisningen.

I en årsredovisning ingår följande:

  • Årsbokslut. Består av balansrapport och resultatrapport.
  • Noter. Innehåller kompletterande information om företagets tillgångar.
  • Revisionsberättelse. Gäller endast för de som har revisor.

När årsredovisningen är upprättad och påskriven av styrelsen ska det kallas till årsstämma. Efter att stämman hållits ska årsredovisningen lämnas in till bolagsverket.

Läs mer om årsredovisning: