Likviditet

Senast uppdaterad: 2021-06-22

För företag används begreppet likviditet för att beskriva den kortsiktiga betalningsförmågan.

De tillgångar som omedelbart kan omvandlas till pengar kallas för likvida medel. I praktiken innebär det kontanter samt pengar som finns på företagets konton och som är uttagbara. Exempel på tillgångar som inte klassiciferas som likvida medel är däremot aktier, inventarier och fonder.

Eftersom en låg likviditet kan innebära att företaget har svårigheter att betala sina fakturor är likviditet ett viktigt nyckeltal. För att täcka kortsiktiga skulder bör kassalikviditeten ligga på 100%, vilket innebär att omsättningstillgångar exklusive varulager ska vara lika stora som de kortfristiga skulderna. Ett annat mått på likviditet är balanslikviditet, vilket mäter förhållandet mellan samtliga omsättningstillgångar och de kortfristiga skulderna.