MOSS-deklaration

Senast uppdaterad: 2022-04-19

De företag som säljer digitala tjänster till privatpersoner inom EU ska registrera momsen i det land där köparen bor.

För att underlätta redovisningen av moms inom EU har Skatteverket skapat e-tjänsten Mini-One-Stop-Shop (MOSS). Där redovisar och betalar företagare momsen till Skatteverket, som sedan skickar vidare momsen till rätt länder.

Det finns ingen lag som säger att företag behöver använda MOSS-tjänsten, utan den är enbart tänkt att förenkla redovisningen av moms inom området för digitala tjänster till privatpersoner inom EU.

Läs mer om MOSS hos Skatteverket