Förfallodatum avseende underlag för bokföring

Senast uppdaterad: 2021-07-12

Bakgrund

Vårt mål är att du som kund hos oss på Voitto hela tiden ska ha en uppdaterad bokföring så att du kan fatta beslut i realtid och fokusera på att driva ditt företag.

Innehåll

Hos Voitto är det möjligt att skicka in underlag fram till den 15:e nästkommande månad. Efter den 15:e så tar din dedikerade ekonom över all hantering och påbörjar månadens bokslut. Det innebär att det underlag som du skickar in från och med den 16:e kommer att bokföras på nästkommande månad.

Senast den 15:e behöver detta vara inlämnat, avseende föregående månad

 • Du har skickat in samtliga leverantörsfakturor
 • Du har laddat upp alla kvitton
 • Du har kopplat ett dokument till samtliga transaktioner som finns på banken
 • Du har rapporterat/laddat upp din försäljning
 • Du har svarat på samtliga uppgifter/meddelanden från Voitto

Vad kan jag göra för att effektivisera och minska min kostnad?

 • Filtrera underlag som kommer till din mail så att det vidarebefordras direkt till Voitto
 • Undersök om dina leverantörer erbjuder samlingsfaktura. T.ex. om du köper material från samma butik varje vecka, istället för att utläggsredovisa kvitto för kvitto kanske du kan få en samlad faktura för hela månaden.
 • Har du en stor andel kvitton med små belopp? Fundera över om vissa utlägg verkligen lönar sig i längden.

Vad händer om underlaget inte lämnas in i tid?

 • Perioden stängs utan fullständigt underlag
 • Merkostnader för företaget
 • Fel deklarerat belopp för månaden

Exempel på efterföljande risker och konsekvenser

 • Felaktig momsrapportering, med efterföljande kostnader vid korrigering
 • Felaktig bokföring som inte följer Bokföringslagen
 • Förseningsavgifter från myndigheter
 • Resultat- och balansrapport som ej speglar bolagets verklighet
 • Senareläggning av differenser som i ett senare skede tar längre tid att reda ut
 • Merkostnader avseende bolagets bokföring då oklarheter leder till merarbete
 • Risken för fel och misstag ökar
 • Risken att tappa bort underlag ökar
 • Risken att glömma vad underlaget avsåg ökar