Aktiekapital

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Den som startar ett aktiebolag behöver teckna aktier i bolaget. Betalningen av aktierna utgör företagets aktiekapital och kan antingen ske i form av pengar eller i form av egendom som företaget kan ha nytta av. Aktiekapitalet är en säkerhet för företagets ägare då deras personliga betalningsansvar i regel endast sträcker sig till det insatta aktiekapitalet.

Enligt aktiebolagslagen måste alla aktiebolag ha ett aktiekapital. Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25 000 kr och publika bolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kr. Tidigare var gränsen för privata bolag 50 000 kr, men sedan 1 januari 2020 har detta sänkts till 25 000 kr.

Aktiekapitalet är ingen kostnad utan det är pengar som företaget kan använda sig av. Det kan till exempel användas för att köpa tillgångar, men även för att täcka kostnader som bolaget har. Det är däremot viktigt att se till så att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukats. I ett sådant läge behöver en kontrollbalansräkning kontrollbalansräkning‍  upprättas, annars riskerar bolagets företrädare personligt betalningsansvar.

Läs mer om Aktiekapital:

Bolagsverket

Skatteverket