Verifikat

Senast uppdaterad: 2021-06-22

För alla affärshändelser‍ ska det finnas ett underlag som klargör syftet med händelsen. Dessa underlag kallas för verifikat.

Ett verifikat kan exempelvis vara ett kvitto‍ eller en faktura‍, men det kan också vara ett skuldebrev eller en justering av bokföringen.

För att ett dokument ska kunna klassas som ett verifikat behöver nedan information finnas:

  • När verifikatet skapades
  • När affärshändelsen skedde
  • Vad affärshändelsen avser
  • Beloppet (inklusive specifikation av momsen)
  • Hänvisning till eventuella kompletterande underlag
  • Nummer eller annan identifikation för att koppla ihop verifikatet med affärshändelsen
  • Information om parterna som affärshändelsen berör. Detta gäller endast för vissa dokumenttyper. Läs mer om faktura och kvitto

Enligt bokföringslagen ska verifikat sparas i minst sju år.

Läs mer om verifikat: