Viktiga faktorer gällande ditt företag

Senast uppdaterad: 2021-10-29

Nedan går vi igenom ett antal viktiga faktorer som vi måste ha vetskap om gällande ditt företag. I vissa fall påverkar detta ditt pris, i andra fall påverkar det vårt arbete och din bokföring riskerar att bli felaktig om vi inte har vetskap om dem.

Grundförutsättningar

Företaget är ett aktiebolag

Idag tar vi enbart emot aktiebolag som kunder. Ni kan alltså inte ha handelsbolag, enskild firma eller någon annan företagsform.

Ni har en bank som stöds

Voittos rutiner bygger på att vi har insyn i ditt bankkonto och att alla banktransaktioner hämtas in i vårt system. Detta sker genom att du synkar dem med hjälp av BankID. Läs med i artikeln Så hanterar Voitto bankkonton

F‍öretaget har god ekonomi 

Alla nya kunder genomgår en kreditkoll. Vi kollar dessutom på den riskbedömning som vi får genom en kreditanalys som görs genom företaget Creditsafe. Risknivån får inte vara “hög” eller “mycket hög”. För nystartade bolag är vi dock något mer flexibla eftersom alla nystartade företag bedöms ha hög risk.

Ni äger inga fastigheter

Företaget kan inte äga några fastigheter eftersom redovisning av detta snabbt kan bli väldigt komplicerad.

Delete

Försäljning

Blandad verksamhet

Med blandad verksamhet menas att du både har momspliktig försäljning och försäljning som är undantagen från moms. Om företaget har blandad verksamhet måste du meddela detta till oss.

Exempel: Du säljer varor/tjänster inom sjukvård där viss del är momsbefriad och viss del har moms. Tjänster som är momsbefriade är viss sjukvård, skolverksamhet, bank och försäkringstjänster.

Läs mer om hur blandad verksamhet fungerar hos Voitto.

Försäljning inom EU innebär inte blandad verksamhet

Att du säljer en vara eller tjänst inom Sverige med 25% moms men samma vara utan moms till ett företag inom EU är inte en blandad verksamhet.

Försäljning av fakturor – factoring

Om företaget använder så kallad factoring behöver vi ha vetskap om detta. Med factoring menas att man säljer sina fakturor till ett annat företag som då tar kreditrisken och inkasserar betalningen av fakturan.

Presentkort och värdebevis

Använder du någon form av presentkort eller värdebevis i din verksamhet måste du meddela detta till oss. Det gör att vi kan hantera din försäljning på rätt sätt. 

En stor skillnad är om man har ett presentkort där man i förväg vet skatteeffekten (enfunktionsvoucher) eller om det är ett presentkort där man i förväg inte kan avgöra skatteeffekten (flerfunktionsvoucher).

Du kommer även behöva skapa en journal där du håller reda på alla presentkort som ställs ut. Den måste innehålla information om vilket datum de ställts ut, belopp samt datum när presentkortet blir ogiltigt.

MOSS-rapportering

Om företaget säljer digitala tjänster till privatpersoner inom EU måste denna försäljning rapporteras. MOSS står för “Mini One Stop Shop” och är sättet denna försäljning ska rapporteras inom EU. Du ansvarar själv för denna rapportering, men använder du enbart Voittos fakturering finns rapporter som hjälper dig med detta.

Notera att MOSS-rapporteringen numera har ersatts av OSS-rapporteringen. Läs mer i artikeln OSS - Nya regler kring momsområdet.‍ 

Periodisk sammanställning

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder behöver du rapportera detta i form av en periodisk sammanställning. Du ansvarar själv för denna rapportering, men använder du enbart Voittos fakturering finns rapporter som hjälper dig med detta.

Punktskatt

Vi kan för närvarande inte ta emot företag som berörs av punktskatter. Vad punktskatt är kan du läsa mer om i vår artikel om Punktskatt.‍ 

Vinstmarginalbeskattning

Vi kan för närvarande inte ta emot företag som berörs av vinstmarginalbeskattning. Vad vinstmarginalbeskattning är kan du läsa mer om i vår artikel om Vinstmarginalbeskattning.

Delete

Redovisning

Ni tillämpar inte koncernredovisning

Du kan ha en koncern så länge den kan undantas och inte kräver koncernredovisning. Läs på vad som gäller för just dig, men förenklat räknas din koncern som liten om den har mindre än 50 anställda, mindre än 48 miljoner i balansomslutning och mindre än 96 miljoner i nettoomsättning.

Ni har inget behov av kostnadsställe eller projektredovisning

Voitto stödjer inte kostnadsställe eller projektredovisning i vår bokföring, vi kan alltså inte sköta din bokföring om du absolut måste ha detta. Kortfattat används detta för att kunna särskilja olika anställda, kontor eller projekt i din bokföring. Om du haft detta men kan klara dig utan det så är det inget problem att flytta till Voitto.

Överavskrivningar

Vi kan för närvarande inte hantera bokföring, uppföljning eller avstämning avseende överavskrivningar. Detta innebär att vid en eventuell uppstart hos Voitto förs dessa tillbaka i redovisningen för beskattning.

Kreditkort genom Entercard

Kreditkort som är utställda genom Entercard hanteras genom en integration på samma sätt som bankkonton. Det betyder att vi automatiskt får in det underlag vi behöver för bokföringen. Viktigt är att det hanteras och blir uppsatt korrekt. 

Kreditkort

Kreditkort hanteras som en extratjänst där vi debiterar för den tid vi lägger på hanteringen av dessa. Vi behöver därför få in fakturaunderlag för kreditkorten samt en specifikation över alla transaktioner som skett på kortet för att sedan kunna bokföra alla inköp enligt underlagen för inköpen.

Delete

Övrigt

Företaget står inte under tillsyn av finansinspektionen

Om ditt företag står under tillsyn av finansinspektionen kan vi inte hantera din bokföring. Typiska verksamheter under tillsyn är försäkringsbolag, understödsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringsförmedlare.

Aktiedepå

Om du har en aktiedepå med mindre än 10 händelser per år kan vi hantera detta åt dig. Viktigt är dock att du måste ladda upp underlag för varje förändring i aktiedepån – alltså varje gång du köper eller säljer något.

Kapitalförsäkring

Varje år måste vi få en årssammanställning för din kapitalförsäkring för att kunna bokföra årets förändringar. Vi måste även löpande få information om in- och utbetalningar från kapitalförsäkringen.

Tillgodokonton hos leverantörer

Om du köper in varor eller tjänster från en leverantör där du i förväg betalar in pengar i en pott som sedan används för att köpa saker med så måste vi få vetskap om detta. Vi måste då hålla reda på beloppet som du har innestående hos leverantören.

Lager

Om ditt företag har ett lager av varor måste ni varje år inventera lagret och skapa ett lagerintyg där värdet på lagret avgörs. Vi kan sedan bokföra värdet av ert lager. Läs mer om varulager.

Delete